مهدیه رحمانی

مهدیه رحمانی

از دوران نوجوانی علاقه مند عکاسی شدم و با یادگیری این هنر در سنین نوجوانی فعالیت خود را در رشته عکاسی آغاز کردم.